Τ: +30. 2310 688886, 2310 688028 | Email: info@arnakis.com

IDROBENNE PFO 5100: αρπάγη scrap καινούργια, 5 δόντια, περιστροφή, 140 κιλά, 100 ltr. ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ

000_1204 909