Τ: +30. 2310 688886, 2310 688028 | Email: info@arnakis.com

No311CASE, 4X4, 641 ώρες, Detroit diesel, σπαστό, 3 μέτρα ανύψωση, 24volt, 1.820 κιλά ανύψωση, πιρούνια μετατόπιση, γενικός, τρικουβέρτο, αργό – γρήγορο. Γενικό service.

20170314_114556 20170314_114741 20170314_114701 20170314_114634