Τ: +30. 2310 688886, 2310 688028 | Email: info@arnakis.com

No770: SCHMIDT SST, Αλατιέρα 1,7 κ.εκ., κίνηση από υδραυλικά, κοχλίας, φάρος 12v, προστατευτικό πλέγμα,

προστατευτική γωνία κοχλία, προβολέας 12v. Γενική ανακατασκευή. ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ

20171104_115213 20171104_115239 20171104_115226