Τ: +30. 2310 688886, 2310 688028 | Email: info@arnakis.com

Το Unimog 417 η ΔΕΗ το χρησιμοποιεί για μεταφορά υλικών και προσωπικού σε εδάφη που δεν μπορεί να ανταπελξέθει άλλο όχημα. Το 417/U1100L είναι πολύ διαδεδομένο στα ανοιχτά ορυχεία της Πτολεμαίδος και της Μεγαλόπολης. 

Παρατηρήστε πως το παραλάβαμε και πως το παραδόσαμε. Έγινε γενική ανακατασκευή από την αρχή. 

DEH 417 14DEH 417 13DEH 417 12DEH 417 11DEH 417 9DEH 417 8DEH 417 7DEH 417 6DEH 417 5DEH 417 1DEH 417 3DEH 417 2DEH 417 4