Τ: +30. 2310 688886, 2310 688028 | Email: info@arnakis.com

To Unimog o Κυρ Γιάννης το χρησιμοποιεί στο νησί για όλες του τις εργασίες και τις βόλτες του μόνο με το αγροτικό δίπλωμα. Έγινε γενική ανακατασκευή από την αρχή.

EYSTATHIU 1 EYSTATHIU 2 EYSTATHIU 3 EYSTATHIU 4