Τ: +30. 2310 688886, 2310 688028 | Email: info@arnakis.com

Το κουβούκλιο έγινε γενική ανακατασκευή από την αρχή και παραδόθηκε στην ΔΕΗ προς τοποθέτηση.

DEH 21759X