Τ: +30. 2310 688886, 2310 688028 | Email: info@arnakis.com
14
Mar

Unimog 421 – Schmidt VF1B

Unimog sold the last year. Our client sent us pictures and video in working conditions.
14
Mar

Unimog 421 – Schmidt VF1B

Το Unimog με την φρέζα αποχιονισμού πουλήθηκε πριν ένα χρόνο. Ο πελάτης΄μας έστειλε αυτές τις υπέροχες φωτογραφίες & video σε συνθήκες εργασίας.