Τ: +30. 2310 688886, 2310 688028 | Email: info@arnakis.com

No783: KUPPER-WEISSER, Αλατιέρα, 1,5 κ.ε., 12V, 525 κιλά, κοχλίας, κίνηση υδραυλική ή παρτικώφ, μουσαμάς, φάρος, προβολέας, 2 Χ καζάνια υγρού. Γενική ανακατασκευή.

20200331_15373220200331_153702 20200331_153633 20200331_153651